Over het project

Waarom?

 1. Meisjes zijn even goed in wetenschappen en technologie (de geschiedenis bewijst het)
  Wetenschappen en technologie zijn tof. En jawel, ook voor meisjes. Heel veel straffe vrouwen zijn pionier geweest in wetenschappen en technologie. Marie Curie kennen we allemaal, maar ook in computerwetenschappen speelden van in het begin vrouwen een belangrijke rol. Zo vond de wiskundige Ada Lovelace al in de 19de eeuw computerprogramma’s uit.
 2. Meisjes zijn in grote delen van de wereld even geïnteresseerd in wetenschappen en technologie
  Maar vandaag loopt er in veel westerse landen iets mis. Veel meisjes denken op het einde van de lagere school: “Wetenschappen en technologie, dat is niets voor mij.” Raar, want in het Azië of het voormalige Oostblok zijn er wel veel meisjes die technologie studeren.
 3. Kansen
  Wetenschappen en technologie, dat is gekend, geven kinderen en jongeren ook kansen op een goed betaalde job waarmee ze later zelfstandig voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.
 4. Onze complexe  digitale wereld
  Om weerbare burgers te worden in de digitale complexe wereld waarin zijn opgroeien, is het voor alle kinderen, voor alle jongeren belangrijk om vertrouwd te zijn met nieuwe technologiën.

Wetenschappen en technologie, kunnen bijdragen aan een betere wereld. Klimaatverandering, pandemieën, met steeds meer mensen een menswaardig leven leiden op een eindige planeet: alle grote uitdagingen zullen wetenschappers en technici nodig hebben. We hebben alle talenten nodig. Meisjes én jongens.

Wetenschappen en technologie bieden heel veel verschillende kansen en aanknopingspunten tot zelf ontplooiing. 

Probeer je graag dingen uit? Stem is iets voor jou. 
Ben je creatief?
STEM is iets voor jou. 
Denk je graag diep na?
STEM is iets voor jou.

Hoe kijk je naar je leerlingen? 

Ontdek hun STEM-talent

Welk beeld heb jij van computerprogrammeurs? Welk beeld heb jij van wetenschappers?  Welk beeld heb je van een technieker of ingenieur? Zie je een wetenschapper en een computerprogrammeur voor je? Wat moeten ze volgens jou kunnen? Heel veel mensen hebben behoorlijk stereotiepe beelden van wetenschappers en technici. Beelden waar meisjes veel moeilijker in passen dan jongens.

Dat is nochtans volkomen onzin. Wetenschappen en technologie zijn heel brede domeinen, waar heel veel soorten competenties belangrijk zijn. In Yes We Make it helpen we jou en de kinderen in je klas om hun STEM-talent te ontdekken.

Moeten ze dan allemaal technieker of ingenieur worden?

Natuurlijk niet.

Maar elk kind, elk meisje en elke jongen, moet wel de kans krijgen om te ontdekken of ze dat zouden willen. Per slot van rekening leiden opleidingen in wetenschappen en technologie naar goed betaalde banen waarin je je kan ontplooien en kan bijdragen aan een betere wereld.

Bovendien...

Alle vaardigheden die meisjes en jonges verwerven in STEM-projecten, kunnen ze ook inzetten in andere domeinen. Dat geeft hen extra zelfvertrouwen om weerbaar en zelfbewust in de 21ste eeuw te stappen.

Met dank aan 

Dit project startte als een Product Innovation Project aan KU Leuven.

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stichting Albertus Magnus Innovatie Stimulus fonds.