Help ouders het STEM-talent van hun kind ontdekken

Met andere ogen naar kinderen kijken

Kinderen inspireren en stimuleren gaat verder dan het klaslokaal. Ook de rol van de ouders is van ongelooflijk groot belang. Tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat elke ouder weet waar zijn of haar kind op school mee bezig is, waar het kind goed in is, en hoe zijn of haar talenten te stimuleren. 

We ontwikkelden daarom het STEM-diploma. Dit is een handige tool waarop je als leerkracht, op basis van Yes We Make It, kan aanduiden wat de STEM-sterktes van elke leerling zijn. Aan de hand van korte zinnetjes en voorbeelden kan jij eenvoudig weergeven hoe goed een meisje of jongen is in een bepaald onderdeel van het project. En zo worden ouders op hun beurt uitgenodigd om het gesprek over STEM thuis verder aan te gaan.

Dit is een eerste conceptuele versie. We horen graag jullie feedback.

Kies in de excel file de drie meetbare gedragingen (kolom B) en bijhorende competenties (kolom C) die je observeerde bij je leerling. drie competenties,die het meest bij elk kind aansluiten. De beoordelingshandvaten (beperkte SAM-schaal, schaal voor metingen attitudes en vaardigheden) in kolom E helpen je te beoordelen wat je mag verwachten. 

Je mag zelf kiezen of je dit toepast op het wetenschappelijk proces (eerste tabblad) of technisch proces (tweede tabblad). 

Bezorg de kinderen en hun ouders de feedback (dus minstens de drie gekozen eigenschappen uit kolom B). 

Zodat alle meisjes en jongens thuis trots hun STEM-diplomaatje kunnen tonen. 

Stemdiploma